ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

נחנו נעבור חלוצים לפני ה'

מה המשמעות של הזכרת שם ה' בתוך המלחמה?

הרב דוד דודקביץ' | כ"א תמוז תשפ"ב