ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

מטרת לימוד תורה

צריך ללמוד את התרה מתוך מטרה להיטיב. מצוות התורה ומשמעותם. דרך נס - רק בדיעבד.

הרב אליעזר מלמד | כ"א תמוז תשפ"ב