ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

חשיבות לימוד התורה

תנ"ך - גילוי הסגולה של עמ"י. הקשר של עמ"י והקב"ה. מדוע אהבה רבה קודמת לק"ש? מעלת קיום המצוות בארץ ישראל.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ב תמוז תשפ"ב