מלחמת רשות ומצוה

גבולות הארץ לענין כיבוש (חלק ט"ז)

מה הדין אם רוצים לכבוש שטחים מחוץ לגבולות הארץ?

הרב יוסף כרמל | התשס"ה