גיטין

קדושת ארץ - ישראל

מסכת גיטין: דפים ב' ע"א, ו' ע"א, ח' ע"א

שיעור זה עוסק בהגדרת "מדינת הים" לעניין גיטין ומבאר שקדושתה העצמית של ארץ ישראל אינה בטלה לעולם, ורק לגבי קדושת המצוות נחלקו התנאים בשאלה האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשנ"ה