גבולות הארץ

חלוקת הארץ לעתיד לבוא

כיצד תתחלק הארץ בין שבטי ישראל לעתיד לבוא? מה יהיה דינם של הלויים?

הרב חיים כץ | ו' אייר תש"ע