גבולות הארץ

ג - מצוות ישוב הארץ חלק ג'

טו - גבול דרום - נחל מצרים; טז - גבול צפון; יז - גבול מזרח; יח - סדר נחלת הארץ ומעמד עבר הירדן המזרחי.

הרב אליעזר מלמד