מחנכים בקדושה - קדושת הברית

העניים הם ארובות הנפש

מתוך יום עיון "מחנכים בקדושה" - איך מדברם עם מתבגרים על קדושת הברית?

הרב רפאל ג'יאמי | ט"ז חשוון תשפ"ג