מחנכים בקדושה - קדושת הברית

הקב"ה עוזרו

מתוך יום עיון "מחנכים בקדושה" - איך מדברם עם מתבגרים על קדושת הברית?

הרב יצחק שפירא | ט"ז חשוון תשפ"ג