שיחות לפני הגירוש

האיסור והטירוף שבהחרבת הישובים

שיעור שנמסר ערב החורבן.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ז' באב התשס"ה