בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
44 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  אהבת ישראל- כל אחד יכול?

  רקע כללי של פרקים א-ג . פרק ד': אהבת כלל ישראל המתפשט על אהבת הפרטים זהו מתאים לגדולי ישראל ולא לאנשים שיש בהם איזה שהוא פניות. חשוב לחלק בין האהבה הפנימית להתייחסות בפועל.

  הרב אליהו ברין | כ"ב סיון תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  יחסנו המורכב ללאומיות

  פרק ו' ה-ז

  בכוח הלאומי, המיוצג ע"י משיח בן יוסף , יש פוטנציאל גדול , לטוב ולמוטב . כאשר הוא מגיע ללא תורה הוא הרסני ולכן עברנו תהליך שזיכך אותו עד לגאולה האמיתית.

  הרב אליהו ברין | כ' תמוז התשע"ה
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  האידיאה הלאומית והאידיאה האלוקית המשלימות זו את זו

  פרק ו' ג-ד

  הלאומיות בישראל יונקת ממקור הקודש מהתהוות הלאומיות אצל שאר העמים. האידיאה הלאומית והכפירה המאזנת- באופן זמני.

  הרב אליהו ברין | י"ד תמוז התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  קומת האבות וקומת משה רבינו המתאחדות יחד באורו של משיח

  שתי קומות בעם ישראל: קומת האבות - הצד הטבעי, וקומת משה רבינו - הצד האחדותי. התחברותם לגמרי עם המשיח. שאיפתנו לחזור לחיבור הזה של הדברים הללו כמו לפני חטא אדם הראשון, ואנחנו בתהליך הזה. בפסקה י' הרב מדבר על אהבת ישראל והכרת ערך ישראל מצד האומות.

  הרב אליהו ברין | י"ט אדר התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  ייחודו של ישראל - באונברסיאליות

  פרק ה ב -ג

  *כל החכמות מקורן בתורה. הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם עולמו ופיזר את הכשרונות בשאר העמים כדי שיהיו מקושרים לעם ישראל ויושפעו ממנו. *הייחודיות שלנו והעולם המעשי- מבטא את האוניברסאליות הכי רחבה שיכולה להיות.

  הרב אליהו ברין | ט"ז אייר התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  יסודותיה של אהבת ישראל

  פרק ד סעיף ז

  השוואת אהבת הנכסים התרבותיים של האומה לאמונה ויראת שמיים. התבארות שתי יסודות באהבת ישראל - אהבת סגולת ישראל, ואהבה שבאה מתוך המבט החיובי של המציאות מחמת יד ה' שבה. אהבת ישראל, בשונה מאומות העולם, דורשת חינוך ותחזוק.

  הרב אליהו ברין | ה' אדר התשע"ה
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  הצד החיובי של שנאת החינם והמחלוקת

  פרק ד סעיף ו

  במבט הראשון נראה שהמחלוקות מפרידות בין עם ישראל. אבל בעומק, ההבדלים המהותיים שבין ישראל לחברו, דווקא מביאים לשלימות הגדולה - "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"

  הרב אליהו ברין | כ"ז שבט התשע"ה
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  האהבה הגדולה לכל אחד ואחד מכלל ישראל

  פרק ד פסקאות ג - ה

  בסעיפים אלה הרב מרחיב בעניין האהבה לישראל שאינה צריכה לסמא את עיננו מפגמיה. כל היחס לרשעים זה נסיון- האם נאהב את ככל ישראל על אף זה. אהבה שלימה לעם ישראל היא אהבת כל אדם.

  הרב אליהו ברין | כ"א שבט התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  האהבה הגדולה לעם ישראל היא הסתכלות עליונה

  פרק ד פסקאות א - ב

  אהבת ישראל אינה רק הרגשה טבעית, היא צריכה לבוא מנקודה פנימית ושרשית. העין הטובה מוזכרת גם בתניא ובמסילת ישרים. דווקא בשיפלותה של האומה הישראלית מתעוררת אהבה עליונה בקרב גדולי ישראל.

  הרב אליהו ברין | י"ד שבט התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  התדבקות והתקשרות בכלל ישראל

  החיבור העמוק והמהותי של כל יחיד לכנסת ישראל. החיבור הוא חיבור ענק לעם ישראל שבכל הדורות ולכן גם אם יחיד לא מקיים תורה ומצוות, ברור לנו שהדור האחרון, שנראה כלפי חוץ פורק עול, מלא בפנימיות שלו בכל התוכן של הדורות הקודמים.

  הרב אליהו ברין | ז' שבט התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  היחס בין השפעת הכלל על הפרט בישראל ולהיפך

  התורה והמצוות הן המחברות בין כל יהודי פרטי לנשמת הכלל. וכן כל פרט שלומד תורה משפיע על עצמתה של כנסת ישראל.

  הרב אליהו ברין | כ"ט טבת התשע"ה
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  סיכום פרק א ותחילת פרק ב

  הסיכום של פרק א' - כנסת ישראל היא התמצית של הווית העולם ומחיה את הכל. פרק ב' בסעיף ג' - היחס בין היחיד לכלל בישראל שונה לגמרי מהיחס של הגויים בין הכלל ליחיד, אין שם יחס מהותי.

  הרב אליהו ברין | ט"ו טבת התשע"ה
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  האמונה האלוקית של עם ישראל משפיעה על כל העולם

  לפני עם ישראל היו 2000 שנות תוהו. במעמד הר סיני כל המציאות התקדמה להכרה באמונה האלוקית על ידי עם ישראל ולא רק בצורה עקיפה. כל יחיד שפועל במצווה משפיע באופן ישיר על התקדמות העולם כולו.

  הרב אליהו ברין | ח' טבת התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  האפשרות לדבר על כפירה - הדרך לבניית הבניין השלם

  אורות ישראל פרק א' פסקה י"ג

  הקשר לאלוקים הוא טבעי, אינסטנקטיבי. בזמנים מסויימים יבוא תהליך של הפרדות מהדבקות בין האדם לקדוש ברוך הוא - תהליך הדומה ל'נסירה' בין הזכר לנקבה, פירוד שהוביל לאחדות הכרתית גבוהה. כן ברוחניות בתקופתינו- בירור אמוני הכרתי גבוה ואי הסתפקות בדבקות 'טבעית'.

  הרב אליהו ברין | א' טבת התשע"ה
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  הנס והטבע - הילכו שניהם יחדיו?

  אורות ישראל פרק א' פסקה י"ב

  *לעם ישראל שורש נשמתי עליון אך מתפשט ומתגלה עד לחיים בריאים בעולם הזה. *חנוכה: שני הניסים - הניצחון במלחמה ונס פך השמן - מורים על שילוב הנס והטבע בעם ישראל. שהגבורה הגשמית נובעת מתוך הפנימיות הנשמתית שלנו.

  הרב אליהו ברין | כ"ד כסלו התשע"ה
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה

  אורות ישראל פרק א' פסקאות ח' - י'

  האור האלוקי שמופיע בתוך עם ישראל בתוך הטבע דווקא, וממנו עצמו הקדושה יותר שלימה. ויראה ואהבה ביחוד קודשא בריך הוא ושכינתה.

  הרב אליהו ברין | י' כסלו התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  חיים אלוקיים אידאליים - התברכות בחיים המעשיים והרעיוניים

  פרק א פסקאות ז-ח

  פסקה ז' - הייחודיות במוסר הישראלי וידיעת האלוקות ישראל. מדוע דווקא על ידם יבוא משיח ולא ע"י המוסר של שאר האומות. פסקה ח' - כשם ישראל חי את האידאל שלו בצורה הנכונה, כל החיים הטבעיים שלו מתברכים.

  הרב אליהו ברין | ג' כסלו התשע"ה
  undefined
  29 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  שתי נטיות בנפש האדם

  פרק א, פסקאות ו - ז

  שתי נטיות בנפש האדם: נטיה טובה ונטיה רעה. השלום בינהם יגיע כשאחת הנטיות תגבר על חברתה, ובין בצד הטוב ובין בצד הרע. תפקידו של עם ישראל הוא להביא את כל העולם לנטיה הטובה.

  הרב אליהו ברין | כ"ה חשוון התשע"ה
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  מהות עם ישראל להיות כלי להופעת המוסריות בעולם

  פרק א, ה - ו

  כשרונו של עם ישראל הוא הופעת האור האלוקי בעולם בצורה המוסרית וזה כל רצונו של עמ"י. המוסר האלוקי שונה בתכלית מהמוסר הכללי. יש אפשרות להכשיר את הרע לטוב.

  הרב אליהו ברין | י"ח חשוון התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל – הרב אליהו ברין

  מהות עם ישראל

  מה עניינו של עם ישראל בעולם? מהי מהותו הפנימית?

  הרב אליהו ברין | י"ב חשוון התשע"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il