וישב

אור גם בחשכת הכלא

גם במצבים הקשים, יוסף אינו מאבד את אמונתו וחיוניותו; היחס הבוגדני אליו אינו גורם ליוסף להיות ציני וממורמר; בכל מצב יוסף פועל ככל יכולתו כדי להרבות אור וטוב; גם מי שנחסמה בפניו האפשרות להתגייס לצה"ל אל ייפול כלל ברוחו.

הרב אליעזר מלמד | כסלו תשס"ו