ואנחנו קמנו ונתעודד

גדול קידוש מחילול ה'

דברים שנאמרו ביום הזיכרון של הרב יעקב יוסף רעייתו חנה ובנם שובאל ציון דיקשטיין הי"ד.

הרב ש. יוסף וייצן | תשס"ה