ואנחנו קמנו ונתעודד

מכולות ומחולות בסערת הקרב

רשמים ומחשבות מגוש קטיף והשומרון, שדרות ואופקים, כפר מימון ואשקלון, ירושלים ותל אביב.

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | אב תשס"ה