ואנחנו קמנו ונתעודד

מכתב גלוי אל בני הנוער

חיזוק אל בני הנוער שנטלו חלק אדיר במאבק על ארץ ישראל, בניסיון למניעת הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון.

הרב אלישע אבינר | אב תשס"ה