וישב

הדיבור הפזיז

הרב דניאל קירש | כא כסלו תשע"ט