וישב

חנוכה - מהו סוד ההצלחה?

המושגים גלות וגאולה מתפרשים בדרך כלל מצד כלל עם ישראל, אולם הם שייכים גם אצל האדם הפרטי - שכוחותיו לא יהיו מפוזרים ומפורדים. על כך, על יעקב אבינו ועל חנוכה - בשיעור זה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל