וישב

רוגזו של יוסף

עיון ביחסים שבין תלמידי חכמים ועמי הארץ, לאור פרשת יוסף ואחיו.

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל