וישב

מכירת יוסף, יהודה ותמר ופיענוח צופן ההיסטוריה

מעטות הן הפרשיות בתורה שנראות כמו חסרות פשר מצידן הנגלה והן עמוסות תובנות עומק מהיסודיות ביותר מצידן הנסתר; המבט בכפול; קורא הדורות מראש.

הרב יחזקאל פרנקל | כסלו תשס"ה