וישב

יוסף - דעת הזמן

כרך א' שיעור ו'

מימד הזמן וההעלם שבו; אמונה בעת הסתר פנים; מעשה יוסף כהכנה לקבלת תורה; סיכום תקופת האבות.

הרב זאב סולטנוביץ' | תשס"ה