וישב

יום הולדת - מקורות ומנהגים

מהו יחסם של חכמינו לימי הולדת? וכיצד ראוי לנהוג בגיל המבוגר?

הרב יצחק בן יוסף | כ' כסלו תשפ"ב