מדרש רבה

יעקב ויוסף

מדרש רבה על פרשת וישב

עוצמת ישיבתו של יעקב מול בריחתו של עשיו; גדלותו של יוסף, הקשר והחיבור ליעקב.

הרב עידו יעקובי | יח' כסלו תשס"ט