וישב

פרשת וישב

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

הרב מאור צוברי