בבא מציעא

שיטת הרמב"ם ב-"הילך"

שיטת הרמב"ם שדמי קרקע כקרקע; הקצות מקשה עליו ממקומות אחרים בקרקע (בענין פטור משבועה); מעט על דין ספק וודאי שבסוגית תקפו כהן ובכל הש"ס.

הרה"ג משה דימנטמן | כ"ה טבת תשס"ט