מגילה

גדרי אנוס במצוות - גדרי החיוב של קריאת המגילה

מסכת מגילה: דפים ב' ע"א, יז' ע"א, יח' ע"א, יט' ע"ב

שיעור זה עוסק בשאלה האם אנוס שפטור מקיום מצווה - נחשב בר חיובא? לשאלה זו כמה השלכות, ותוך כדי הדברים מתבררים גם יסודות הלכתיים נוספים.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ו אדר ב', תשס"ג