מגילה

בן עיר שהלך לכרך - שינוי מקום במהלך ימי הפורים

מסכת מגילה: דף יט' ע"א

שיעור זה דן בביאור שתי מחלוקות יסודיות העוסקות בשינוי מקום במהלך ימי הפורים, וזאת לאור הבנת גדר תקנת 'פרוז בן יומו' ותקנת הקדמת קריאת המגילה לבני הכפרים.

הרב חיים כץ | ד' אדר תש"ן