הדף היומי

האם יש קשר בין קדושת העיר לבין קריאת מגילה בט"ו?

מגילה י'

מגילה י'

הרב עקיבא כהנא | טבת תשפ"ב