בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
237 שיעורים
  undefined
  1:15
  פסחים

  האם טובת הנאה נחשבת ממון

  "הואיל ואי בעי מיתשיל עליה ממוניה הוא" - משולב משני שיעורים שנאמרו בביהמ"ד שערי תבונה (רמות) והיכל זרח (ברכפלד).

  הרב שאול אלתר | ניסן תשפ"ב
  undefined
  פסחים

  "אפילו עני שבישראל...ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין"

  פסחים צ"ט ע"ב

  פסחים צ"ט ע"ב

  הרב יהודה זולדן | ט"ז שבט תשפ"א
  undefined
  פסחים

  הסבה בליל הסדר – מצה וארבעה כוסות

  פסחים צ"ט ע"ב, ק"ח ע"א

  פסחים צ"ט ע"ב, ק"ח ע"א

  הרב יהודה זולדן | ט"ז שבט תשפ"א
  undefined
  פסחים

  פורס מפה ומקדש בערב שבת ובפורים

  פסחים ק ע"א-ע"ב

  א. סעודה ביום ששי שנמשכה עד כניסת השבת 1. רבי יהודה ור' יוסי 2. שמואל, רב המנונא סבא ב. פורס מפה ומקדש, אין קידוש אלא במקום סעודה ג. סעודת פורים ביום ששי שנמשכה לתוך ליל שבת

  הרב יהודה זולדן | ט' שבט תשפ"א
  undefined
  חמדת הדף היומי

  רפואה על ידי איסורים מדרבנן לחולה שאין בו סכנה

  הרב עקיבא כהנא | כ"ז כסלו תשפ"א
  undefined
  פסחים

  מצוות צריכות כוונה

  פסחים קיד

  פסחים קיד

  הרב יאיר וסרטיל | תשע"ג
  undefined
  46 דק'
  פסחים

  קידוש בשבת

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  הבנת גדר זמן מצוות קידוש במשך היום. האם זו השלמה או שזמן המצווה הוא גם סיום, ובהבנת הגדר של מהות הקידוש. האם הקידוש זה כדי שבטא את המציאות של קדושת השבת או שזה גם אחריות של בני ישראל בזה שהם יוצרים כך קדושה חדשה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אדר תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  פסחים

  מצוות השבתת חמץ

  תירוץ ר' חיים לקושיא על הרמב"ם לגבי מלקות על "בל יראה", ע"פ חקירה בגדר השבתת חמץ. יישוב קושיות נוספות ע"פ יסוד זה. דיוק בדברי רש"י בעניין ביעור חמץ בשבת.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ב אדר ב' תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  פסחים

  ביטול ברוב

  הלל וחכמים נחלקו האם מותר לאכול פסח מצה ומרור ביחד. להלל מצוות לא מבטלות זו את זו, ולחכמים כן. לפי הר"ן בנדרים שאומר שביטול שייך רק בדברים מנוגדים, הם נחלקו איזו רמת ניגוד צריך בשביל שיהיה ביטול. שיטת רש"י בביטול של מין במינו. הסבר הר"ן באיסור לחם שנאפה עם בשר כשר.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ט אדר תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  פסחים

  איזה חרש לא יכול להוציא ידי חובה?

  עיון במחלוקת רעק"א וחתם סופר האם אדם שפטור ממצווה מסויימת, יוכל להוציא את הרבים ידי חובתם. שיטת הרמב"ם במלקות לאדם שאופה חמץ בפסח-החובה היא על התוצאה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ד אדר תשע"ז
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ד'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ה'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ו'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ז'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ח'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ט'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק י'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק א'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ב'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
  undefined
  פסחים

  פסחים בצורה קלה- פרק ג'

  סיכום תמציתי של הגמרא

  סיכום תמציתי של הגמרא

  הרב מאור צוברי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il