פסחים

האם טובת הנאה נחשבת ממון

"הואיל ואי בעי מיתשיל עליה ממוניה הוא" - משולב משני שיעורים שנאמרו בביהמ"ד שערי תבונה (רמות) והיכל זרח (ברכפלד).

הרב שאול אלתר | ניסן תשפ"ב