בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  פסחים

  קידוש בשבת

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  הבנת גדר זמן מצוות קידוש במשך היום. האם זו השלמה או שזמן המצווה הוא גם סיום, ובהבנת הגדר של מהות הקידוש. האם הקידוש זה כדי שבטא את המציאות של קדושת השבת או שזה גם אחריות של בני ישראל בזה שהם יוצרים כך קדושה חדשה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אדר תשע"ו
  undefined
  48 דק'
  פסחים

  אכילת קרבן פסח על השובע

  שיעור כללי על מסכת פסחים - תמיד נשחט (פסחים סג.)

  היחס בין פסח לשאר קדשים במצוותן להאכל על השובע. על מנת להבין את הדין ברמב"ם שאם יש חגיגה ופסח, שיאכל את הפסח בסוף כדי שהוא יאכל על השובע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח שבט התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  פסחים

  השוחט את הפסח על החמץ

  שיעור כללי על מסכת פסחים - תמיד נשחט (פסחים סג.)

  יש לחקור מיהו העובר על האיסור של "לא תשחט על חמץ וכו", השוחט או מי שיש לו או כל החבורה. מח' רש"י תוס' ורמב"ם. האם האיסור תלוי בשחיטה או בהמצאות החמץ בעת השחיטה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו טבת התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  פסחים

  שיעור הכנה לפרק "תמיד נשחט"

  שיעור כללי על מסכת פסחים - תמיד נשחט (פסחים נח)

  בביאור דינים מרכזיים בהלכות קודשים: מה היסודות לפסול הקרבה לא לשמה - האם בגלל שלא הייתה מחשבה לשם קרבן, או בגלל שהיתה מחשבה פוסלת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  פסחים

  מצוות עובר לעשייתן

  שיעור כללי על מסכת פסחים (פסחים ז:)

  חקירת מחלוקת רמב"ם - אור זרוע אם אפשר לברך אם לא בירך לפני עשיית המצווה ושורש מחלוקתם אם ברכה היא רשות למצווה או הידור, והדעות הנלוות אליהם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' חשון התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  פסחים

  ביטול חמץ - מצוות תשביתו

  שיעור כללי על מסכת פסחים (פסחים ד:)

  דיון בגדר מצוות תשביתו מפי המצווה (מח' רש"י ותוס') ובירור זמן המצווה ואופן קיומה, האם בקום עשה או שמא בשב ואל תעשה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כא' חשון התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  פסחים

  בדיקת חמץ (פסחים ב.)

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  מה טעמה של בדיקת חמץ והאם היא מדאורייתא או מדרבנן? עיסוק בשיטות הראשונים בסוגיה הפותחת את מסכת פסחים יביא אותנו להבנה מחודשת ביחס שבין ביטול חמץ בלב לשריפתו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' חשון התשע"ג
  undefined
  29 דק'
  פסחים

  פתיחה אמונית למסכת פסחים

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  עניינו של ראש חודש - קדושה שבתוך החול דיבור בלשון נקיה - כוחו של הדיבור מעלתה של התורה - מכפרת, מטהרת ומקדשת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' תשרי התשע"ג
  undefined
  29 דק'
  פסחים

  פתיחה אמונית למסכת פסחים

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  עניינו של ראש חודש - קדושה שבתוך החול דיבור בלשון נקיה - כוחו של הדיבור מעלתה של התורה - מכפרת, מטהרת ומקדשת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' תשרי התשע"ג
  undefined
  1:05
  פסחים

  השבתת חמץ

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אדר ב תשס"ה
  undefined
  55 דק'
  כללי מצוות

  האם צריך לברר במקום שיש חזקה

  בירור בחזקה קמייתא האם היא ראיה או פסק דין. נפקא מינה, אם צריך לברר במקום שיש חזקה, אם מחזיקים מאיסור לאיסור ועוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו שבט ה'תשס"א
  undefined
  פסחים

  חיוב בדיקת חמץ

  שיטות הראשונים והאחרונים במצות ביעור חמץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר התשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il