בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  58 דק'
  פסחים

  קריאת הלל בהקרבת קרבן פסח

  בירור שיטות רש"י, תוס' ורמב"ם בהלל הנקרא בשעת הקרבת קרבן פסח - האם כל ישראל קוראים או רק הלויים וחיוב הלל.

  הרב חיים כץ | כ"ו שבט תשע"ג
  undefined
  1:01
  פסחים

  שחיטת הפסח אחר התמיד

  שני דינים בהקדמת תמיד בפסח ראשון והקדמת תמיד בפסח שני מדין תדירות. הסבר שאר האחרונים בעניין הגמ' בזבחים וההבנה על פי החילוק בנסיבות ההקדמה של התמיד בפסח ראשון.

  הרב חיים כץ | י"א טבת תשע"ג
  undefined
  1:01
  פסחים

  גדר מצוות תשביתו

  בגדר מצוות תשביתו לפי רש"י והרמב"ם. תוקף חיוב הביעור לאחר זמן האיסור.

  הרב חיים כץ | ו' כסליו תשע"ג
  undefined
  1:02
  פסחים

  ביטול חמץ בחמץ ידוע

  שיעור כללי - מסכת פסחים דף ו:

  שאלות בהבנת הרמב"ם. ג' יסודות: א. דבר יכול להיות שלו למרות שנתן לאחרים לקחת ממנו. ב. מח' ר' יהודה ור' שמעון בחמץ - האם איסור אכילת חמץ הוא ב'גברא' או ב'חפצא' ג. לרש"י לא מועיל הפקר בחמץ כי הפקר לא מוציא מבעלותו אלא מרשותו. תירוץ הרמב"ם

  הרב חיים כץ | יד' חשון התשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il