פסחים

תוספת שבת ויו"ט, דיון ב"הבערה לחלק יצאת"

חלק ראשון: חקירה ב"הבערה לחלק יצאת" (פסחים ו.) - האם על כל מלאכה ומלאכה בשבת יש לאו, או שמא באיסור מלאכה בשבת יש לאו אחד ושלושים ותשע דרכים לעבור עליו. חלק שני:על מה חלה תוספת שבת ויו"ט, האם רק לאיסורים או גם לכל הדינים.

הרה"ג משה דימנטמן | כד' אדר התשע"ג