פסחים

מילה, פסח ביעור חמץ וצדקה

ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו - אם יכול לחזור, לבער, ולחזור למצווה - יחזור. מדוע אין פה דין של עוסק במצוה פטור מן המצוה? דיון בגדר העוסק במצווה פטור מן המצווה

הרב אריה קורן | כו אדר התשע"ג