יסודות בדיני ממונות

ערעור על פסק שניתן בבית דין

הרב ישועה רטבי | סיוון תשפ