נושאים נוספים

מי מחליט כמה צדקה עלי לתת?

כלל גדול בחיים הוא: כל אדם הוא המנהל של עצמו. הכוונה היא, שאי אפשר להתנווט לפי רוחות מבחוץ, אלא לפי החלטות פנימיות שלו עצמו.

הרב אליקים לבנון | אב תש"ע