בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  21 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  מהו גדר 'גופו של אדם' בהלכות נזיקין?

  הסבר היסוד שהאדם מחולק לשני חלקים, יש את אישיות האדם ומהות, כשהם מזיקים אנו אומרים שיש פה אדם המזיק. ויש את גופו של האדם שאם הוא הזיק אנו אומרים שזה נחשב כמו שבהמה הזיקה ולאו דווקא אדם, כיוון שהגדר של אדם המזיק זה האישיות של האדם, ולא גופו.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' טבת תשע"ד
  undefined
  47 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  בדין חזקה

  חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו - חזקה דלא איתרע; חזקה- סברא, עדים- גזיה"כ; האם חזקה צריכה להיות בפועל- מוחזקות או שבדילי אינשי מיניה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ג שבט תשס"ט
  undefined
  48 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  גדרי 'זכין' ושליחות

  בשיעור זה מתברר גדר דין 'זכין לאדם שלא בפניו', ומהות מוסד השליחות בתורה – האם האדם המשלח יוצר את השליח, או שהתורה יוצרת את השליח כאשר נוח לאדם בכך.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ו אלול התשס"ו
  undefined
  1:02
  כתובות

  הודאת בעל דין

  מסכת כתובות

  מסכת כתובות

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | י"ט כסלו תשס"ו
  undefined
  1:22
  יסודות בדיני ממונות

  ביאור דין 'טענינן'

  כאשר בעלי דין אינם אמורים לדעת את העובדות, טוען בית הדין בשבילם את הטענה שהם היו יכולים לטעון, אילו היו יודעים. שיעור זה דן ביסודה של הלכה זו, מתמקד בשיטת הרמב"ם, ומברר את חילוקם של התוספות בין "ברי טוב ושמא גרוע" לבין "ברי גרוע ושמא טוב".

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ו שבט התשס"ד
  undefined
  25 דק'
  נושאים שונים

  דין מיגו

  בשיעור זה מחדש הרב פישר כמה הבנות מקוריות לדין מיגו, ושולל את ההבנה הידועה בישיבות בשם "כח הטענה". הרקע להבנות אלו הוא שלש שיטות הראשונים בדין מיגו לפטור משבועה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ו שבט התשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il