יסודות בדיני ממונות

האם חייבים להודיע את נושא התביעה מראש?

הרב עקיבא כהנא | שבט תשע"ז