שער לדין

מתנה על מנת להחזיר

"מתנה על מנת להחזיר" הוא מושג הלכתי ידוע. ננסה הפעם להגדיר ולהבין את המושג הזה. אנו מכירים בפועל את השימוש במתנה ע"מ להחזיר מנטילת לולב.

הרב אורי גנץ | אדר תשס"ט