יסודות בדיני ממונות

בגדרי שטרות

חילוק בגדרי שטרות האם הם עובדים מדין הדומה לצ'ק או יותר בתור עדים חיים. ביאור מתוך החילוק הזה בכמה סוגיות כמו מכירת שטר חוב ומחילה עליו.

הרב אריה שטרן | כ"ב בשבט תשע"ח