רגע בפרשה

אוצרות בלב הים

רגע בפרשה | פרשת בשלח

מה אחת המטרות החשובות של קריעת ים סוף? ומה הקשר בין ביטחון עצמי לביטחון בהשם הרב אלקנה ליאור ב"רגע בפרשה" לפרשת בשלח.

הרב אלקנה ליאור | י"ג שבט תשפ"ד