מלוכה

"שום תשים עליך מלך..."

מכתב 25

מכתב 25

הרב אברהם אבא וינגורט | אלול תשס"ח