שעורים בתנ"ך

יחס המלך והעם לאור פרשת נחש העמוני

מדוע שאול בורח מן המלוכה? מדוע אנשי יבש גלעד מסכימים לניקור עינם הימנית? מה המקום של מלוכה ושילטון בעם ישראל? התבוננות בספר שמואל פותחת בפנינו אפיקי מחשבה חדשים על אחדות האומה ומנהליה

הרב הלל גפן