מלוכה

מלחמת קודש

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

בין ההנהגה המדינית להנהגה הרוחנית מתנהלים יחסי גומלין. הרב ארל'ה הראל בוחן את יחסי תורה-ממלכה דרך סוגיית יציאה למלחמת הרשות.

הרב אהרון הראל | חשווןן תשס"ז