מלוכה

ערכה של מלכות ישראל

פרק שלישי

מצוה מן התורה למנות מלך, וגם להנהגה חלקית יש גדר של מלכות. מלכות ישראל היא כסא ה' בעולם, כלומר היא הכלי דרכו מתגלית מלכות ה' בעולם, ועל יסוד זאת כותב הרב קוק שמדינת ישראל היא יסוד כסא ה' בעולם.

הרב אברהם פרל | כ באב תשס"ז