מלוכה

בחזרה להלכות מלכים

הלכות מלכים של הרמב"ם נחשבו עד לעת האחרונה כ"הלכתא למשיחא", אך מעת ששבנו לארצנו הן מספקות התייחסות לסוגיות מעשיות כמו מינוי מלך, דמוקרטיה, בניין בית המקדש ועוד. הספר 'שולחן מלכים', שאסף באופן מקיף את כל הפירושים שנכתבו על הלכות אלה, הוא כלי חשוב בעיסוק המתחדש בהן.

הרה"ג יעקב אריאל | חשון תשפ"ג