ויגש

וישלחני אלוקים לפניכם

הרב דוד דודקביץ' | טבת תשע"ט