ויגש

הגלגל המתהפך

ישנן ארבע נקודות, שכולן קשורות להנהגת ההשגחה העליונה במידה כנגד מידה ולעובדה שהנאשם בגניבת הגביע הוא הוא בנימין, האח הקטן, שאביו מצא בו "פיצוי" לאחר היעלמו של יוסף:

הרב אברהם אבא וינגורט | ה טבת תשס"ח