ויגש

"ויגש אליו יהודה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"ב