ויגש

חיבור או בדלנות - החיים בארץ גושן

יוסף מעדיף שאחיו יהיו רועי צאן מאשר לתת להם משרות בכירות בממלכה המצרית.

הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"א