ויגש

יין ישן וגריסים של פול

הרב משה פנחס ליפשיץ | תשפ